Usługi konserwacyjne i przeglądy

 • sporządzenie harmonogramu (planu) konserwacji
 • wykonywanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa, normami, instrukcjami eksploatacji oraz dokumentacją techniczno-ruchową i przygotowanym harmonogramem,
 • naprawy są wykonywane na bieżąco w trakcie konserwacji  (w przypadku stwierdzenia konieczności ich wykonania) lub zgłaszane Klientowi i po jego akceptacji realizowane na podstawię odrębnych zleceń,
 • obsługa eksploatacyjna – codzienna,
 • przeglądy instalacji i urządzeń,
 • konserwacja instalacji i urządzeń,
 • naprawy instalacji i urządzeń,
 • naprawa powierzchni z płytek ceramicznych,
 • prace ślusarskie, stolarskie oraz drobne prace ogólnobudowlane.

 

Usługi inżynieryjne

 • przeprowadzanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane,
 • nadzory inwestorskie – usługa polega na fachowej ocenie zjawisk technicznych i samodzielnym rozwiązywaniem problemów techniczno-organizacyjnych w imieniu Inwestora w związku z realizacją robót budowlanych,
 • opinie i ekspertyzy techniczne – usługa ma charakter jednorazowy, polega na przygotowywaniu opinii i ekspertyz technicznych dotyczących rozwiązywania problemów z nienależycie funkcjonującymi elementami obiektów, instalacji i urządzeń,
 • audyty techniczne obiektów – usługa ma charakter jednorazowy, polega na przeprowadzeniu oględzin obiektu, instalacji i urządzeń, sposobu prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, oceny wykonywania technicznej obsługi obiektów, a następnie sporządzeniu raportu z rekomendacjami dla Klienta,
 • rearanżacja – usługa obejmuje wizualizację, projekt branżowy (pełną dokumentację projektową) oraz prace remontowo-budowlane. Nasze działania są oparte na własnych zasobach firmy – wykwalifikowani i sprawdzeni fachowcy z wieloletnim doświadczeniem,
 • inwentaryzacje architektoniczne – usługa polega na odtworzeniu dokumentacji projektowej w zakresie architektoniczno-budowlanym.